ဖုန္းသူခိုးကို ဟန္႔တားဖမ္းဆီးသည့္ ဆိုင္ရွင္ ဓားျဖင့္အခ်က္မ်ားစြာအထုိးခံရ၍ ေသဆုံး | DVB