မုံရြာၿမိဳ႕ သခ်ႋဳင္း ၂ ခုက ဝိညာဥ္မ်ားကုိ စည္ပင္၀န္ႀကီးအမိန္႔ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ - DVB