ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္မ်ားအမႈ တရားလိုျပသက္ေသ ဦးဝင္းသန္း၏ ထြက္ဆုိခ်က္ | DVB