ျမင္​းၿခံတြင္​ ​ေလလြင့္ေခြးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာအခက္အခဲရွိ | DVB