မယ္စၾက၀ဠာအလွမယ္မ်ား လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သိန္း ၂၀ လႉဒါန္း | DVB