နမ့္စန္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္းခ်သူ ၂ ဦး ဖမ္းမိ - DVB