ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖူးကက္တြင္ ျမန္မာမိန္းကေလးတဦး အသတ္ခံရ - DVB