ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ထုိင္သပိတ္ ဘာကြာသလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB