ျမန္မာေက်ာင္းသူ တိုုက်ိဳၿမိဳ႕လယ္ေကာင္တြင္ ဓားထိုးခံရ (႐ုပ္သံ) - DVB