လင္မယားခ်င္း အဆင္မေျပျဖစ္ရာက ဇနီးကို ဓားျဖင့္လွွီး၊ မီး႐ႈိ႕မႈျဖစ္ပြား - DVB