ပေထြးျဖစ္သူက ေလးတန္းေက်ာင္းသူအား အႀကိမ္ႀကိမ္အဓၼျပဳက်င့္၍ ကိုယ္၀န္ရ - DVB