ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အရပ္ဘက္ ၂၂ ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းထားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ႐ံုးမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာပါ။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္ေတြေပးတာ၊ အမ်ားျပည္သူ အသံပါဝင္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚေပါက္ဖို႔ ဥပေဒျပဳတာ၊ လက္ေတြ႔အသုံးျပဳတာနဲ႔ တရားစီရင္တာတို႔ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထိန္းေက်ာင္းရမယ့္ အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႔မွာ ပါဝင္တဲ့ Free Expression Myanamr ရဲ႕အႀကံေပး ေဒၚဇာျခည္ဦးက “က်မတို႔ အဓိကေတာင္းဆိုခဲ့တာက ၆၆ ဃမွာ အဓိက ျပႆနာ တက္ေနတဲ့ အသေရ ဖ်က္မႈပါ။ ဒီပုဒ္မမွာ သီးသန္႔ ရွင္းခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိဘူး။ ရာဇသတ္ႀကီးမွာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ကင္းလြတ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ၆၆ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႔ အထိ အမႈ ၈၁ မႈရွိတယ္။ ဒီအမႈေတြမွာ အသေရ ဖ်က္မႈကို တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔ ရွင္းမထားဘူးဆိုတာေတြ႔ရတယ္။ အသေရ ဖ်က္မႈေျမာက္မေျမာက္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ စဥ္းစားဆင္ျခင္ခဲ့ျခင္း မရွိတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါေတြအေပၚမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါလို႔ က်မတို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ အသေရ ဖ်က္မႈက ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ေနတဲ့အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔မညီ ဘူးဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားေပးပါလို႔ တင္ျပခဲ့တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၾကဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔ က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ ဃ ဖ်က္သိမ္းေရးအဆို ႐ံႈးနိမ့္သြားတဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ “ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပင္ဆင္ဖို႔ က်မတို႔ တင္ျပခဲ့တာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ေလာက္ ရွိတယ္။ တကယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေတာ့ ပုဒ္မ ၆၆ နဲ႔ ၈၀ ကိုပဲ ထိလိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဥပေဒတခုလံုး အစအဆံုး ျပန္သံုးသပ္ရမယ့္ အေျခေန ျဖစ္သြားတယ္” လုိ႔ Free Expression Myanamr ရဲ႕ အႀကံေပး ေဒၚဇာျခည္ဦးက ေျပာပါတယ္။

More News
Up