ဇနီးျဖစ္သူ တျခားအမ်ဳိးသားေနာက္ လုိက္သြားလုိ႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ျမစ္ထဲခုန္ခ်ေသေၾကာင္းႀကံ | DVB