လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးရဲ႕ ဆန္႔က်င္ခံလိုက္ရတဲ့ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္ | DVB