ကမာၻ႔စက္႐ုပ္ၿပိဳင္ပြဲ အဆင့္ ၆ ရခဲ့သည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အေတြ႔ႀကံဳ ရွင္းလင္း | DVB