အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဆက္ဆံေရး – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း | DVB