ဘရာဇီးသမၼတ လာဘ္စားမႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရတဲ့အျဖစ္နဲ႔… | DVB