ရခိုင္က တ႐ုတ္ဓာတ္​ေငြ့​ပိုက္လိုင္း​ရပ္ရန္ ကမၻာတလြွႊား​ေတာင္း​ဆို | DVB