စိုး လၽွပ္စစ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ဦးစိုးတင့္၏ ဈာပနျမင္ကြင္း (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB