မိုးေကာင္းတြင္ က်ပ္သိန္း ၅၀ နီးပါးတန္ဖိုးရိွ ဘိန္းမည္းထုပ္မ်ား ဖမ္းမိ - DVB