ေက်ာင္းသား ၂ ဦးကုိ တိုက္ေျပးသည့္ကားအား ဖမ္းမိ - DVB