မန္စီးတီးဂိုးသမား ဂ်ဳိးဟတ္ ဝက္စ္ဟမ္းသို႔ အငွားျဖင့္ေျပာင္းေရႊ႕ - DVB