ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းေငြစကၠဴအတုလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂ ဦး ဖမ္းမိ - DVB