ဘာဒစ္ခ်္ကုိ အႏုိင္ယူၿပီး ဖက္ဒရာ ၀င္ဘယ္ဒန္တင္းနစ္ ဗုိလ္လုပြဲ တက္ေရာက္ - DVB