သတင္းမီဒီယာသမားေတြကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ေက်းဇူးဆပ္ေနၿပီ - ဦးသိန္းညြန္႔ (႐ုပ္သံ) - DVB