သတင္းမီဒီယာသမားေတြကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ေက်းဇူးဆပ္ေနၿပီ – ဦးသိန္းညြန္႔ (႐ုပ္သံ) | DVB