ထိုင္းေတာင္ပိုင္း၌ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းတိုးၿပီး ျပန္လာသည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၃၇ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ - DVB