အီးအက္စ္ပီအန္သတင္းေထာက္ အမ်ိဳးသမီးကို ေရကူးကန္တြင္း တြန္းခ်ခဲ့သည့္ ေပါ့ဂ္ဘာ (႐ုပ္သံ) - DVB