ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြား၊ ၁၆ ေယာက္ ေသဆံုး - DVB