တႏိုင္းၿမိဳ႕အနီး တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ကေလး ၁ ဦး ေသဆံုး၊ ၅ ဦး ဒဏ္ရာရ - DVB