လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္း တင့္ကားမ်ားျဖင့္ လံုၿခံဳေရးကင္းလွည့္လည္ (႐ုပ္သံ) - DVB