လား႐ိႈးတြင္ ဗံုးခြဲမည့္သတင္းေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားလုပ္ေနဟု စစ္ဗ်ဴဟာမႉးေျပာ - DVB