ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္ ၃ဦးကို နမ့္ဆန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေျပာင္းလဲအမႈဖြင့္ - DVB