A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ႏွမ္းညိဳ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးႏႈန္းကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၆၈,၀၀၀ ကေန ၈၇,၀၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ ႏွမ္းျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၈၅၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ၁ တန္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆၁၀,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးႏႈန္းကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၄၆၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၇၀ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ (ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ (ၾကဴကုတ္)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၉၅၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၈၀ ကေန ၄၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးႏႈန္းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 ကုလားပဲ v2 ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၄၀၀,၄၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up