ျမန္မာျပည္၌ မီဒီယာသမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံေနရမႈ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနျဖစ္လာဟု အီးယူသတိေပး - DVB