A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၈၆၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁၆,၀၀၀ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္လုိက္ရင္ေတာ့ ဒီတပတ္က ၁ တန္ကို ၃၀,၀၀၀ က်ပ္နီးပါး ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆၂၉,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၈,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေလာက္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒိေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၃၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ င႐ုတ္ပြ င႐ုတ္ပြကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးႏႈန္းကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၅၈၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲႀကီး ပဲႀကီးက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၉၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးႏႈန္းကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၁၇၀ ကေန ၂,၈၃၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ဗမာ)က ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၈၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ ႏွမ္းျဖဴကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၃,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈးကုန္စည္ဒိုင္မွာတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၄၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up