A d v e r t i s e m e n t With Us

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထန္ခိုေဟာက္ ကြယ္လြန္

တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထန္ခိုေဟာက္ အသည္းေရာဂါနဲ႔ မႏၲေလးမွာ ေဆးကုသမႈခံယူရင္း ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ကြယ္လြန္သြားပါတယ္။ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအၿပီးမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ဝမ္းနည္းတဲ့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ၁ မိနစ္ မတ္တတ္ရပ္ရင္း ၿငိမ္သက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးထန္ခိုေဟာက္ ကြယ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ဝမ္းနည္းေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကလည္း ဖဲႀကိဳးနက္ေတြ တပ္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ၁၀၀ ဦးရွိတဲ့အထဲက ၉၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးက ေမးခြန္း ၁၁ ခု ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up