A d v e r t i s e m e n t With Us

ေညာင္ႏွစ္ပင္ ေျမေနရာကို ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္မည္

  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ေဒသတဝိုက္ရွိ ဇုန္ေတြအနက္ ဇုန္ ၃ ဧရိယာအတြင္း ပါရွိတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေညာင္ႏွစ္ပင္ အေဆာက္အအံုေျမေနရာကို ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္ အသုံးျပဳသြားမယ္လုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဒု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္း ေမးျမန္းတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ေဒသတဝိုက္ရွိ ဇုန္ေတြအနက္ ဇုန္ ၃ ဧရိယာအတြင္း ပါရွိတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အေဆာက္အအံုေျမေနရာကို အက်ဳိးရွိေအာင္ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ျပန္လည္ ေျဖဆုိခဲ့တာပါ။ ေညာင္ႏွစ္ပင္သင္တန္းေက်ာင္း ေျမဧရိယာ ၆၀၀ ဧကခန္႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ အက်ဳိးရိွတဲ့ ၿမိဳ႕ေျမအသံုးျပဳမႈျဖစ္ေစဖုိ႔ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း သေဘာထားပံုစံ (Conceptual Plan) ေတြ ေလ့လာေရးဆြဲထားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ “အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းဧရိယာ၊ သုေတသနနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ၊ သင္တန္းေက်ာင္း၊ အိမ္ရာနဲ႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြ စသျဖင့္ ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းရဲ႕ ျဖစ္တန္စြမ္းအေျခအေန အေသးစိတ္ ေလ့လာေရးအတြက္ အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ကိုရီးယားအစိုးရရဲ႕ Land & Housing Corporation နဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စီမံထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သလို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရလာၿပီး ႏုိင္ငံအတြက္ အခြန္ဘ႑ာေတြ ရရွိလာႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up