ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႐ုရွားတင့္ကားတပ္မဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ သြားေရာက္ (ဓာတ္ပံု) | DVB