ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ အႏုၾကမ္းစီးမႈ ၁၂ နာရီအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိ - DVB