စင္ကာပူရဲ႕ဖခင္ႀကီး လီကြမ္ယူ မိသားစုရဲ႕ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု | DVB