ျပည္သူကုိေျပာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကား (႐ုပ္သံ) - DVB