စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ အပူလႈိင္းတပ္လွန္႔သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ | DVB