၆၆ ဃ ဖ်က္သိမ္းေရး မုံရြာတြင္ သတင္းသမားမ်ား ဆႏၵျပ - DVB