ဆန္ဒ႐ုိကုိ ခ်ဲလ္ဆီးက ေပါင္ ၅၅ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ကမ္းလွမ္းမႈ ဂ်ဴဗင္တပ္ ပယ္ခ် - DVB