ရာဇၿဂိဳဟ္တြင္ ႏြားခုိးေရာင္းခ်သူအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္အတူ ဖမ္းမိ - DVB