ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ - DVB