စာေရးဆရာ ၿဗိတိသွ် ကိုကိုေမာင္ကို ျပန္လႊတ္ေပး (႐ုပ္သံ) - DVB