တိုုက်ိဳ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ဇာတ္လမ္းတို႐ုပ္ရွင္ အျမင့္ဆံုး Grand Prix ဆုု ျမန္မာလူငယ္ ဆြတ္ခူး - DVB