မႏၱလာမင္း Express ကား ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္၊ ၂ ဦးေသဆုံး - DVB