ပုဏၰားကြ်န္းတြင္ ေလဆင္ႏွာေမာင္းႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦး လြင့္ပါ ေသဆုံး - DVB